Cardman

Home > Oferta > Plastikowe Karty według zastosowania > Karty magnetyczne

Karty magnetyczne

W dzisiejszych czasach, niezwykle popularne, jak również i stosunkowo tanie, są karty magnetyczne, które znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność korzystania z nośnika pamięci. Najczęściej w gastronomii: restauracjach, barach, pubach oraz hotelach jako zamki do drzwi.
Dane, które mają być zawarte na karcie, zostają zakodowane na pasku, za pomocą koderów magnetycznych.

Karty Magnetyczne

Jeżeli chodzi o karty magnetyczne, mogą one posiadać dwa różne rodzaje pasków magnetycznych: LoCo i HiCo. Czym więc one się między sobą różnią?
Hotele używają zwykle do zamków drzwi kart LoCo, z niższym współczynnikiem koercji. Restauracje preferują paski typu HiCo - odporniejsze na rozmagnesowanie.
Aby móc z takich kart korzystać, konieczne jest użycie czytnika kart magnetycznych. Takie paski, posiadają trzy ścieżki zapisu. Zazwyczaj korzystamy tylko z jednego z nich. Jeśli jednak istnieje potrzeba dodatkowego zabezpieczenia dostępu do informacji lub konkretnych pomieszczeń, wtedy bez problemu można zakodować odpowiednie ciągi znaków, nawet na wszystkich trzech ścieżkach. Mogą to być zarówno ciągi cyfr, jak również i ciągi liter z cyframi. Wszystko więc zależy od tego, jak duże znaczenie odgrywa ochrona i bezpieczeństwo konkretnego elementu, zapisu, czy też budynku.
LoCo- posiada niski współczynnik koercji (300 – 400 Oe <erstedów>, dający mniejszą odporność na rozmagnesowanie) HiCo- posiada wysoki współczynnik koercji (2700 – 3600 Oe <erstedów>, dający większą odporność na rozmagnesowanie). Decydując się na jeden z nich, trzeba wcześniej dowiedzieć się, który z nich jest czytany przez czytnik. Takie informacje, znajdują się w danych technicznych takiego urządzenia, podane przez producenta.
Hotele używają zwykle do zamków drzwi kart LoCo, z niższym współczynnikiem koercji. Restauracje preferują paski typu HiCo – odporniejsze na rozmagnesowanie. Zachowują zapis danych nawet w niekorzystnych warunkach, w silniejszym polu magnetycznym.
Pasek magnetyczny posiada 3 ścieżki zapisu. Można na nich zakodować dane cyfrowe lub cyfrowo-literowe.
Kodowanie paska możliwe jest wg poniższego standardu:
Ścieżka 1:
DŁUGOŚĆ
79 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
GĘSTOŚĆ
8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)
ZESTAW ZNAKÓW
Spacja ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
ZNAK POCZĄTKU
%
ZNAK KOŃCA
?
SEPARATOR
^
Dozwolone są tylko wielkie litery. Małe zostaną automatycznie zamienione na wielkie.
Ścieżka 2:
DŁUGOŚĆ
40 znaków łącznie ze znakiem początku
i końca transmisji oraz LRC
GĘSTOŚĆ
2.95 bitów na mm (75 bitów na cal)
ZESTAW ZNAKÓW
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ?
ZNAK POCZĄTKU
;
ZNAK KOŃCA
?
SEPARATOR
=
Ścieżka 3:
DŁUGOŚĆ
107 znaków łącznie
ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
GĘSTOŚĆ
8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)
ZESTAW ZNAKÓW
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ?
ZNAK POCZĄTKU
;
ZNAK KOŃCA
?
SEPARATOR
=

Karty personalizowane

Karty chipowe