Cardman

Home > Informacje

Informacje
i materiały

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje

Informacje

 1. Materiały do druku - Materiały przeznaczone do druku należy dostarczać w formie plików kompozytowych w skali 1:1 i orientacji "Portret". - Dopuszczalne formaty plików: pdf, eps, ai, indd (w przypadku plików .ai bitmapy muszą być osadzone w dokumencie. Jeśli pracują Państwo w programie Adobe InDesign i nie chcą sami generować plików do druku, prosimy o przesyłanie kompletnych "paczek" zawierających linki, fonty i dokumenty indd wraz z plikiem idml.
 2. Grafika bitmapowa i wektorowa - Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe. - Minimalna grubość linii wynosi 0,2 pt. - Zastosowane w projekcie elementy bitmapowe powinny mieć minimalną rozdzielczośc 300 dpi.
 3. Kolorystyka - Przestrzeń kolorystyczna CMYK. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe są kolory dodatkowe ze skali Pantone i HKS. - Maksymalna suma kolorów (Total Ink Limit) wynosi 270 %. Wartość 100% BLACK nominalnie drukowana jest jako "overprint". - Elementy graficzne nie powinny zawierać dołączonych (zatagowanych) profili ICC.
 4. Spady i marginesy - Wymiary karty netto: 85,6 x 54 mm. - Wymiary karty ze spadami: 91x58 mm. - Przy projektowaniu karty należy pamiętać, aby nie umieszczać ważnych elementów graficznych bliżej niż 2mm od krawędzi karty (netto). Bezpieczna strefa zadruku: 81,6 x 50 mm umieszczone centralnie w obrysie karty. - Prosimy unikać ramek okalających kartę przy krawędziach. W procesie technologicznym istnieje możliwość przesunięcia wykrojnika (tolerancja ok. 1mm). Efektem będzie niecentryczność ramki. - Nie należy zaokrąglać rogów w projekcie. - Nie należy umieszczać na spadzie znaczników drukarskich oraz kostek kolorystycznych, dopuszczalne jest umieszczenie linii cięcia. - Pasek magnetyczny umieszczamy w rewersie w górnej części karty. Może to oznaczać konieczność obrócenia stron kart o 180° dla dopasowania do produkcji. Standardowy pasek magnetyczny ma szerokość 12,7 mm i jest odsunięty od górnej krawędzi karty o 4,5 mm.
 1. Projekt należy przesłać w programie np.:- Corel (*.cdr) do wersji X3 - Adobe (*.ai, *eps) do wersji 10 - Formacie PDF (*pdf) Oraz dołączyć podgląd w JPG, GIF, BMP
 2. Rozmiar projektu powinien wynosić 90 mm x 58mm. Jest to rozmiar karty powiększony o 2mm spadów technologicznych. Po wykrojeniu karta będzie w rozmiarze 86 x 54 mm) wynosi min. 3mm.
 3. Odległość stałych elementów kompozycji (tj. grafika, logo, napisy) od krawędzi karty (86 x 54mm) wynosi min. 3mm.
 4.  Proszę stosować kolorystykę CMYK.
 5. Bez zaokrąglonych rogów.
 6. Optymalna rozdzielczość 300 dpi.
 7. Czcionki na projekcie zmienione na krzywe.
 8. Liniatura 150.
 9. Pasek magnetyczny ma wysokość 13mm, umieszczony jest 6mm od krawędzi projektu.
 1. Projekt należy przesłać w programie np.: - Corel (*.cdr) do wersji X3 - Adobe (*.ai, *eps) do wersji 10 - Formacie PDF (*pdf) Oraz dołączyć podgląd w JPG, GIF, BMP
 2. Rozmiar projektu powinien wynosić 90 mm x 58mm. Jest to rozmiar karty powiększony o 2mm spadów technologicznych. Po wykrojeniu karta będzie w rozmiarze 86 x 54 mm) wynosi min. 3mm.
 3. Odległość stałych elementów kompozycji (tj. grafika, logo, napisy) od krawędzi karty (86 x 54mm) wynosi min. 3mm.
 4.  Proszę stosować kolorystykę CMYK.
 5. Na projekcie lepiej unikać dużych, gładkich apli jednokolorowych.
 6. Mile widziane są wszelkiego rodzaju tekstury na gładkich powierzchniach.
 7. Prosimy o wystrzeganie się w projektach do indygo dużych powierzchni w kolorze szarym i czarnym.
 8. Projekt karty powinien być bez zaokrąglonych rogów
 9. Optymalna rozdzielczość 300 dpi.
 10. Czcionki na projekcie zamienione na krzywe.
 11. Liniatura 150
 1. Przygotowanie zdjęć i podpisów. - Zdjęcia (kolorowe) i podpisy (na czarno) należy przygotować w rozdzielczości ok 300 dpi. - Wszystkie zdjęcia w tych samych wymiarach, dostosowanych do wielkości pola przeznaczonego na nadruk zdjęcia (20x25), zapisane w formacie "jpg" lub "tif". Wszystkie zdjęcia powinny być zapisane w tym samym formacie, tzn albo w "jpg" albo w "tif" - Każde zdjęcie powinno mieć nazwę zgodną z nazwiskiem właściciela w bazie danych (patrz pkt.2) - Podpis proszę zmieścić na polu ok. 40 x 12 mm i plik zeskanowanego podpisu nazwać nazwiskiem właściciela. Wszystkie zdjęcia powinny być zapisane w tym samym formacie, tzn. albo w "jpg" albo w "tif".
 2. Przygotowanie bazy danych osobowych - Plik z bazą danych osobowych należy przysłać w formacie "xls" (format programu MS EXCEL) i zapisać pod nazwą szkoły. - Baza powinna zawierać tyle kolumn ile pól z danymi znajduje się na legitymacji + ewentualnie kolumnę z liczbą porządkową. - Pole nazwisko i pole imię wypełnione WIELKIMI LITERAMI. Jeśli imię lub nazwisko jest dłuższe niż 14 znaków trzeba je podzielić na 2 wiersze. - Pole nazwa pracodawcy wypełnione WIELKIMI LITERAMI. Jeśli nazwa pracodawcy jest dłuższa niż 30 znaków trzeba ją podzielić na maksymalnie 4 wiersze. Uwaga! Pracodawcą nie powinien być Zespół Szkół lecz Szkoła. - Pole data ważności legitymacji powinna być w formacie "ddmmrrrr" - Nazwa zdjęcia i podpisu umieszczone w bazie danych powinna być identyczna z nazwą pliku, który zawiera zdjęcie (skan podpisu). Szczególnie należy zwrócić uwagę na wielkie i mały litery, polskie czcionki, spacje, oraz rozszerzenie pliku ze zdjęciem.
UWAGA! Należy mieć na względzie, że kolorystyka karty będzie różniła się od wydruków z drukarek oraz podglądu na monitorze komputera. Wynika to z różnych kalibracji urządzeń oraz parametrów druku (kolor podłoża, użyte farby, laminat). Wiarygodną metodą sprawdzenia kolorów przygotowanego materiału jest Cromalin lub Matchprint.

Materiały
do pobrania

Jak przygotować bazę do legitymacji nauczyciela

Legitymacje dla nauczycieli - umowa

Oferta legitymacji dla nauczycieli 01-09-2007

Zamówienie legitymacji - Wzór.DOC

Baza - legitymacje dla nauczyciela.XLS

Przetwarzanie
danych

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").
W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest CARDMAN Krzysztof Wołoszyn oraz spółka CARDMAN Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lipskiej 49, zwany dalej CARDMAN.
Podane przez Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, regon, pesel, telefon, e-mail, adres, KRS) będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez CARDMAN - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu CARDMAN Krzysztof Wołoszyn, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu CARDMAN, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu CARDMAN, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np.: dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem CARDMAN, lub wysyłając maila na adres: biuro@cardman.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).