Cardman

Home > Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe

Powszechnie wiadomo, że sprzedaż nie kończy się w momencie otrzymania zapłaty. Sprzedawca powinien mieć na celu zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, a nie tylko dokonanie pojedynczego aktu sprzedaży.
Każdy klient ma inne potrzeby i inne oczekiwania.
Każdy też zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy i jest to z całą pewnością rzecz zrozumiała.

Programy lojalnościowe

Wiele firm, popełnia radykalny błąd, który w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości osiągnięcia sukcesu. Firmy bowiem zazwyczaj starają się zjednać nowych klientów, zupełnie zapominając o podtrzymywaniu relacji z klientami stałymi. Powodem, dla którego tak wielu sprzedawców zajmuje się zdobywaniem nowych klientów jest fakt, że tak niewielu potrafi dobrze budować lojalność starych. Powiedzmy to otwarcie: praca nad utrzymaniem starych klientów jest, zdaniem większości sprzedawców, po prostu trudna.
O sukcesie nie tylko świadczy ilość klientów nowych, którzy pojawili się w danym miejscu i którzy jednorazowo skorzystali z danej usługi. Podstawę stanowią zawsze relacje z tymi, dzięki którym stale się zarabia.
 
Programy realizowane przez punkty sprzedaży zakładają zazwyczaj następujące formy przywilejów dla klientów z kartami:
Dlatego łatwo zauważyć coraz większe zainteresowanie wprowadzaniem programów zatrzymujących klienta przy firmie na dłużej, zachęcając go do powrotu w przyszłości. Na znaczeniu zyskują też wszelkie działania wzbudzające lojalność u klienta. A wszystko po to aby raz zdobyte zaufanie procentowało ciągle nowymi powrotami i zakupami.
Najczęstszą formą zachęcenia klienta do powrotu jest zaoferowanie mu wymiernych korzyści z faktu, że będzie realizował zakupy w naszej sieci. A tym co realnie zapewnia go o tym, ze ma prawo do specjalnych warunków są karty stałego klienta.
  • nagrody rzeczowe przyznawane na drodze losowania,
  • nagrody rzeczowe przyznawane po przekroczeniu określonej kwoty zakupów w określonym przedziale czasowym,
  • stałe rabaty cenowe,
  • rabaty cenowe związane z wielkością realizowanych zakupów, zwiększane po przekroczeniu założonej wielkości.