Cardman

Home > Baza Wiedzy > Recykling kart plastikowych PVC

Recykling kart plastikowych PVC

Recykling polichlorku winylu staje się powoli wymogiem. By go jednak skutecznie realizować warto wiedzieć o kilku rzeczach związanych z tym zagadnieniem.
Polichlorek winylu, czyli popularne PVC, jest tworzywem sztucznym powstałym na bazie oleju i soli. Z uwagi na to, że znaczną część jego masy stanowi chlor, produkcja określonej ilości PVC wymaga zużycia dużo mniejszej ilości ropy naftowej niż produkcja tej samej ilości wielu innych polimerów.

Recykling kart plastikowych PVC

PVC jest materiałem termoplastycznym, a to oznacza, że po podgrzaniu do określonej temperatury może być mieszane, a po ochłodzeniu ponownie twardnieje. Tworzywo jest używane do wytwarzania produktów, które mają być stosowane przez długi okres, nawet ponad 60 lat. Poza swoją długowiecznością, PVC po zużyciu doskonale nadaje się do recyklingu.
Mieszanki PVC w stu procentach poddają się recyklingowi: fizycznie (mechanicznie), chemicznie lub energetycznie. Po ich segregacji z innych odpadów, rozdrobnieniu, wyczyszczeniu i usunięciu zanieczyszczeń są przetwarzane przy użyciu różnych technik – granulacji lub sproszkowania – i mogą być ponownie użyte do produkcji. Produkty wytworzone z polichlorku winylu mogą być długo użytkowane, zmniejszając jednocześnie wytwarzanie odpadów.
Istnieją dwa podstawowe sposoby recyklingu PVC. Pierwszy to recykling mechaniczny, który polega na tym, że odpady PVC zostają rozdrobnione na niewielkie kawałki. Następnie mogą zostać przetworzone w mieszankę gotową do wytłaczania lub walcowania. Druga metoda to recykling wsadowy – odpady są przetwarzane na komponenty chemiczne, które mogą zostać użyte do wytworzenia PVC lub innych materiałów.
Jeśli chodzi o konserwowanie zasobów, to składowanie, a konkretnie zakopywanie PVC na wysypiskach śmieci zabiera cenny grunt i marnuje wartościowy materiał. Większość produktów PVC jest obszernych i lekkich i może przetrwać setki lat bez znacznej ich degradacji. Ponieważ zakopywanie śmieci jest stopniowo zakazywane na terytorium Unii Europejskiej, recykling staje się kluczowym, jeśli nie jedynym pozostałym do wyboru, sposobem pozbycia się zużytych produktów PVC.
Zbiórka jest, oczywiście, początkiem recyklingu. Finalnym celem jest zachowanie paliw płynnych i ziemi dla przyszłych pokoleń.

Warto wiedzieć, że poużytkowe PVC obejmuje materiały używane do różnych celów i w różnych dziedzinach, od momentu, w którym zostanie uznane za odpady. Zasada ta dotyczy wszelkich materiałów, poza tymi które objęte są regulacjami dotyczącymi pakowania, przemysłu samochodowego i urządzeń elektronicznych.
PVC ma też inne liczne zastosowania. Jest używany np. do produkcji pokrowców na siedzenia samochodowe i różnych innych produktów. Produkty te są regulowane szczególnymi programami recyklingu, chyba że ich ilość nie jest dość znaczna, aby w konkretnej sytuacji poddawać je szczególnemu programowi.
Z uwagi na swoją strukturę i skład, PVC może być łatwo poddane recyklingowi celem uzyskania materiału dobrej jakości. Dokładne i prawidłowe sortowanie ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego recyklingu materiałów z PVC. Po wstępnym badaniu wzrokowym, zebrane PVC jest rozdrabniane na kawałki wielkości około 10-15 cm. Metale i materiały nieżelazne są następnie mechanicznie usuwane.

Zastosowania materiałów PVC po recyklingu jest dwojakie:

Twarde PVC po recyklingu jest używane przede wszystkim jako wewnętrzna wzmacniająca warstwa w produkcji rur i profili, mebli ogrodowych i twardych pokryć. Z kolei elastyczne PVC po recyklingu jest zamieniane w proszek i używane jest jako filtr w produkcji pokryć podłogowych różnego rodzaju. Inne znane zastosowania to wytwarzanie słupków drogowych, ogrodzeń, elastycznych węży i rur, obuwia, toreb, ubrań itp.
Poużytkowe PVC jest klasyfikowane jako twarde materiały PVC oraz elastyczne materiały PVC. Głównym polem zastosowania dla twardego PVC jest budowa. Polichlorek winylu jest bowiem tanim materiałem budowlanym, łatwym do składania. W ostatnich latach tworzywo to zaczęło zastępować tradycyjne materiały, takie jak drewno, cement lub glinę. Jego wytrwałość, wytrzymałość i właściwości w postaci wodoodporności czynią je znakomitym materiałem dla wytwarzania produktów budowlanych.
Biorąc pod uwagę natomiast zastosowania elastycznego PVC, to może być ono miększe i bardziej elastyczne po dodaniu plastyfikatorów. W takiej formie jest używane do wytwarzania odzieży i obić oraz elastycznych węży, rur, pokryć podłogowych i membran dachowych. Jest znakomitym izolatorem elektrycznym, co sprawia, że staje się modelowym materiałem w produkcji kabli.
Przechodząc do problematyki zbiórki należy napisać, że istnieje kilka źródeł poużytkowego PCW: prace budowlane remontowe, rozbiórki, miejsca zbierania odpadów, zarządzane przez lokalne władze lub firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami.
Odpady mogą zostać dostarczone do miejsc ich zbiórki, zarządzanych przez lokalne władze lub firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami. Mogą również zostać dostarczone bezpośrednio firmie zajmującej się recyklingiem.
Kolejnym etapem jest sortowanie. Odpady często wymagają sortowania i oddzielenia przed recyklingiem. Oznacza to oddzielenie PVC od innych tworzyw i innych rodzajów odpadów. Te działania są zazwyczaj przeprowadzane przez firmy zajmujące się recyklingiem.
Następny krok to odzyskanie prawie czystego PCW gotowego do recyklingu. W ramach tego etapu następuje rozdrobnienie posortowanych odpadów i usunięcie żelaza, metali nieżelaznych i innych niepożądanych zanieczyszczeń. Odzyskany materiał PCW jest następnie kierowany do transportu i wysyłany do wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się recyklingiem.
Od 2007 r. organizacja Recovinyl wprowadziła różne klasy w ramach poużytkowego PVC podlegającego zbiórce. Od tego czasu wyróżnia się poużytkowe PVC klasy A i klasy B.

Jak w związku z tym rozpoznawać różne klasy odpadów PVC?

Klasa A jest z wyglądu jednolitym, prawie czystym materiałem, zazwyczaj dość czystym, jednokolorowym i oddzielonym w zasadzie od ogólnej masy odpadów. Jako odpady PVC mogą być tu akceptowane następujące materiały: pozostałości po instalacji ram okiennych, materiały złożone (składające się z dwóch lub więcej materiałów), materiał pozostały po instalacji okładzin, pozostałości po instalacji rolet.
Klasa B to z kolei PVC składające się z bardziej zmieszanych materiałów, o różnych zastosowaniach i kolorach. Odpady są zazwyczaj brudne – zużyte produkty, pokryte kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Klasa B charakteryzuje się wyższym stopniem zanieczyszczenia i pomieszania. Wymaga dodatkowych zabiegów kondycjonujących do zakończenia procesu recyklingu, zarówno wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i sortowaniem, jak i recyklingiem.